Mobile navigation

Listopad - to miesiąc audytów w Venture Industries. Na przestrzeni 10 dni zostaną przeprowadzone aż 3 kilkudniowe zewnętrzne kontrole zgodności z Normami ISO.

Audyty będą dotyczyć utrzymania obecnych standardów produkcji urządzeń oddymiających, udostępnienia wglądu do dokumentacji zgodnej z wybranymi normami na życzenie Klienta zagranicznego oraz procesu Certyfikacji w ramach Nowych Norm.

Od kilku miesięcy przygotowujemy się do wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 14001:2015-09.

Przed Venture Industries audyt potwierdzający naszą gotowość w zakresie Systemów zarządzania środowiskowego zarówno w odniesieniu do procesów realizowanych w obszarze BHP, PPOŻ jak i podczas wszystkich etapów produkcji.

Work at Venture Industries

Due to the dynamic development, Venture Industries Sp. z o.o. looking for candidates for the position:Venture Industries Group